Streamline Surveys Inc. mời bạn tham gia miễn phí Paid Surveys Consumer Panel Việt Nam và mang đến cho bạn cơ hội giúp định hình các sản phẩm và dịch vụ của ngày hôm nay và tương lai. Chia sẻ ý kiến của bạn thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến có trả tiền đơn giản để kiếm tiền. Khảo sát trực tuyến mất vài phút để điền vào và bạn sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt cho sự tham gia của mình! Tất cả các giải thưởng bằng tiền mặt của người tham gia sẽ do Cint.com thanh toán. Ứng dụng Khảo sát trực tuyến có sẵn để tải xuống.